Catharina
Maria
Hof

Zorgboerderij – Boerderijcamping

Introductie

Om te beginnen zullen wij ons eerst even voorstellen:

Rianne Leendertse (rechts), akkerbouwer en zorgboer/begeleider, verantwoordelijk voor de gang van zaken op het akkerbouwbedrijf en de zorgboerderij. Verzorgt de administratie van het bedrijf, de winkel en de minicamping en alle dieren op het bedrijf. Zij heeft gewerkt in een kinderrevalidatiecentrum als o.a. activiteitenbegeleider en planner. Rianne woont op de boerderij.

Wilna van Gilst-Leendertse (links), maat en zorgboer/begeleider, verantwoordelijk voor de gang van zaken betreffende de diverse tuinen, kas, de begeleiding, activiteiten en vervoer. Heeft na de PABO drie jaar orthopedagogie gestudeerd en daarna gewerkt met verstandelijk beperkte mensen bij begeleid zelfstandig wonen. Wilna woont in Colijnsplaat.

De Catharina Maria Hof is een zelfstandig bedrijf en bestaat uit verschillende onderdelen: het akkerbouwbedrijf, de zorgboerderij en de boerderijcamping. Wilna en Rianne zijn in 1999 gestart met de zorgboerderij. De boerderij is natuurlijk alle dagen in bedrijf, de zorgboerderij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-16.00 uur en de boerderijcamping alle dagen van maart tot en met oktober.

Wilna van Gilst - Leendertse en Rianne Leendertse