Catharina
Maria
Hof

Zorgboerderij – Boerderijcamping

 

Aanmelding

Heeft u belangstelling om te komen dagbesteden op de boerderij?
Neem dan contact met ons op.

Voor de functie begeleiding in dagbesteding heeft de Catharina Maria Hof een AWBZ-toelating. Dat betekent dat de Catharina Maria Hof deze vorm van zorg kan bieden “In Natura”. Daarvoor is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van Bureau Jeugdzorg (BJZ) noodzakelijk.

Ook is het mogelijk om deze vorm van zorg vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) te betalen. Voor de toekenning van een PGB is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van Bureau Jeugdzorg (BJZ) noodzakelijk.

Indicatie aanvragen

Om een indicatie aan te vragen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het CIZ of BJZ. Voor meer informatie:

Centrum Indicatiestelling Zorg
www.ciz.nl
088 – 7891 460

Bureau Jeugdzorg Zeeland
www.bjz-zeeland.nl
0118 – 677 600

Zorgkantoor Zeeland
www.zorgkantoor.cz.nl/zorgkantoor
Team Zorgadvies: 076 – 5243 110
Team PGB: 013 – 5949 106